Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2010 với IMAP

bình luận
Tham gia trao đổi, thảo luận về luận văn, SPSS trên nhóm Facebook: https://goo.gl/HRv6x5

Việc đồng bộ Gmail với Outlook hay khó khăn cho người dùng khá nhiều. Bởi nhiều lý do bạn muốn quản lý email trên Outlook để tiện lợi và nhanh chóng hơn. Để có thể làm được điều đó, cần có sự kết nối giữa Email với Outlook trên máy. Bài viết này sẽ hướng dẫn thiết lập đồng bộ giữa Gmail và Oulook 2010 qua IMAP.


Bật IMAP trong Gmail
Đầu tiên, đăng nhập vào tài khoản Gmail rồi mở Settings. Kích vào thẻ Forwarding and POP/IMAP và kiểm tra IMAP đã được bật hay chưa rồi lưu lại những thay đổi vừa làm.Tiếp đến, mở Outlook 2010, chọn thẻ File để truy cập Backstage. Chọn Account Settings > Add and remove accounts or change existing connection settings.


Trong cửa sổ Account Settings, chọn New


Điền tên, địa chỉ email, nhập mật khẩu 2 lần rồi chọn Next

Outlook sẽ cấu hình cài đặt máy chủ email, sẽ mất một khoảng thời gian để thực hiện điều này. 
Nếu mọi việc được thực hiện tốt, cấu hình sẽ được cài đặt thành công và bạn có thể bắt đầu sử dụng tài khoản của mình.
Cài đặt cấu hình IMAP bằng tay
Nếu những hướng dẫn trên không có tác dụng, hãy cài đặt cấu hình bằng tay. Vào lại Auto Account Setup và chọn Manually configure server settings or additional server types rồi kích Next.
Chọn Internet E-mail – Connect to POP or IMAP server to send and receive e-mail messages.
Điền những thông tin cài đặt như dưới đây. Dưới mục Server Information, kiểm tra lại những thông tin sau:
• Account Type: IMAP
• Incoming mail server: imap.gmail.com
• Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com
Chú ý: 
• Nếu bạn có một tài khoản Google, hãy chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ địa chỉ mail (tên sử dụng@tên miền.com) trong mục Your Name and User Name.
• Nếu bạn không phải ở Mỹ, bạn có thể sử dụng imap.googlemail.com và smtp.googlemail.com.
Tiếp đến, bạn cần kích vào More Settings.
Trong cửa sổ Internet E-mail Settings, chọn thẻ Outgoing Server và tích vào mục My outgoing server (SMTP) requires authentication. Tiếp tục tích vào mục bên cạnh Use same settings as my incoming mail server.
Trong cửa sổ tương tự, chọn thẻ Advanced để kiểm tra các thông tin sau:
• Incoming server: 993
• Incoming server encrypted connection: SSL
• Outgoing server encrypted connection TLS
• Outgoing server: 587
Chú ý: bạn cần phải thay đổi Outgoing server encrypted connection trước tiên, nếu không nó sẽ chuyển về mặc định nối với cổng 25. Tương tự, nếu TLS không hoạt động, chúng ta cũng có thể sử dụng chế độ Auto. Kích OK khi hoàn tất.
iếp đến, bạn cần phải kiểm tra lại những cài đặt trước đó, để đảm bảo rắng mọi việc đang đi đúng hướng. Để kiểm tra lại, kích vào Next > Test Account Settings.
Nếu tất cả được cài đặt đúng, bạn có thể đóng cửa sổ và sử dụng tài khoản của mình bằng Outlook 2010.
Bạn sẽ thấy một tin nhắn chúc mừng được hiển thị và bạn có thể đóng cửa sổ này.
Và bắt đầu sử dụng tài khoản của mình bằng Outlook 2010.
Kết luận
Sử dụng IMAP cho phép bạn có thể sử dụng tài khoản của mình trên các máy hoặc thiết bị khác nhau. Tính nắng IMAP trong Gmail là miễn phí khi bạn sử dụng Outlook 2010.