Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Tiểu luận: Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không

bình luận
Tham gia trao đổi, thảo luận về luận văn, SPSS trên nhóm Facebook: https://goo.gl/HRv6x5


MỞ ĐẦU


Nhân dân Việt Nam luôn tự hào với trang sử vẻ vang của dân tộc mình. Từ ngàn xưa, chúng ta tự hào là con rồng cháu tiên, dòng dõi Lạc Hồng. Chúng ta phải vượt bao khó khăn thử thách để dựng nước và giữ nước. Thời cuộc xoay vòng, chiến tranh- hòa bình-chiến tranh, nước ta phải gánh chịu ách đô hộ nặng nề tàn bạo của giặc Tàu giặc Tây hơn ngàn năm, nhưng người Việt Nam chúng ta không bao giờ chịu khuất phục, chấp nhận nỗi nhục mất nước. bao lớp cha anh đã kiên cường chống trả, bất khuất hi sinh chẳng tiếc chi xương máu mang về bao chiến công hiển hách, dựng nên trang sử vàng để lại niềm tự hào cho con cháu ngàn đời.

Trải qua những trận đánh trường kì gian khổ, giành lấy chiến thắng oai hùng chúng ta mới thực sự độc lập thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Từ Bắc vào Nam, biết bao trận chiến vang dội, nhưng hẳn không ai trong chúng ta không biết đến trận chiến “Điện Biên Phủ trên không - mười hai ngày đêm lịch sử”, một chiến thắng làm thay đổi cách nhìn của thế giới đối với nước Việt Nam nhỏ nhưng không “nhỏ” này. Là thế hệ trẻ, được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, đang trên tiến trình phát triển và hội nhập, được hưởng những điều kiện sống tốt đẹp hơn những thế hệ cha anh đi trước, những người sinh ra trong thời cuộc loạn lạc, chiến tranh triền miên, cuộc sống gian lao, khó nhọc, nạn đói, mù chữ…thường xuyên đối diện với cái chết bom đạn. Nghĩ lại thấy mình thật may mắn, là những sinh viên khi tiếp xúc với môn đường lối Đảng Cộng Sản, chúng em lại càng hứng thú, muốn biết rõ những đường lối, những sự hi sinh cũng như những điều làm nên chiến thắng quang vinh cho hôm nay hòa bình của cha ông, tầng lớp trẻ chúng em bắt đầu nghiên cứu đi sâu vào các trận chiến, để hiểu sử ta như Bác Hồ đã daỵ: “dân ta phải biết sử ta – cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

“Điện Biên Phủ trên không- mười hai ngày đêm lịch sử” là đề tài nghiên cứu mà nhóm chúng em đã chọn phục vụ nhu cầu mở rộng kiến thức và đó cũng là đề tài tiểu luận mà nhóm đã chọn để hoàn thành nhiệm vụ học tập môn đường lối này.




PREVIEW





DOWNLOAD