Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Tiểu luận: Phân tích mô hình hồi quy và kiểm định trên Eview

bình luận
Tham gia trao đổi, thảo luận về luận văn, SPSS trên nhóm Facebook: https://goo.gl/HRv6x5


MỞ ĐẦU


Kinh tế lượng là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa giữa thống kê học và toán kinh tế; hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kế vào kinh tế. Hai mục đích chính của kinh tế lượng là: kiểm nghiệm lý thuyết kinh tế bằng cách xây dựng các mô hình kinh tế (mà có khả năng kiểm định được) và chạy mô hình để kiểm tra các mô hình đó xem chúng đưa ra kết quả chấp nhận hay phủ định lý thuyết kinh tế. Và Eview là một công cụ “chuyên gia” có ưu điểm chính là có thể cho chúng ta kết quả nhanh chóng khi tiến hành ước lượng, phân tích hồi quy cho các mô hình kinh tế.

Những năm gần đây, trong bối cảnh nền kinh tế đầy khó khăn, vấn đề lương và tăng lương cho công nhân đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Nhiều ý kiến, quan điểm được đề xuất nhằm cải thiện tình hình nhưng tới nay, vấn đề điều chỉnh mức lương vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn và bất cập. Lương thấp, chế độ chưa thỏa đáng, sự trì trệ trong việc trả lương của các doanh nghiệp khiến công nhân liên tục “nhảy việc” để tìm kiếm lương cao nhưng thực tế tình trạng này đang gây ra không ít khó khăn cho chính bản thân những công nhân này, những doanh nghiệp và cả các cơ quan quản lý.

Đề tài tiểu luận số 39: Phân tích mô hình và dự báo mức lương hàng tháng của công nhân với biến phụ thuộc WAGE và các biến giải thích MAINT, EXPER, GENDER, CRAFTS, CLERICAL là một đề tài rất hay và mang tính thực tế. Sử dụng phần mềm Eview 6, qua các bước đặt ra các giả thiết liên quan, thiết lập mô hình, ước lượng tham số của mô hình, từ đó đánh giá sự phù hợp hay không của mô hình để đi tới quyết định áp dụng nó vào dự báo thực tế…

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sơ suất, cả về hình thức cũng như nội dung của bài tiểu luận, mong thầy thông cảm và góp ý để em có thể rút kinh nghiệm làm tốt hơn những bài tiểu luận về sau. Một lần nữa, em xin gởi lời cảm ơn chân thành tới thầy – ThS. Đinh Kiệm.
PREVIEW
DOWNLOAD