Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Tài liệu Market Leader 4 Upper - Intermediate

bình luận
Tham gia trao đổi, thảo luận về luận văn, SPSS trên nhóm Facebook: https://goo.gl/HRv6x5

GIỚI THIỆU

Không có gì phải nói nhiều hay giải thích gì thêm nữa, các bạn nào "bơi" vào được tận đến đây cũng hiểu được cuốn sách Market Leader 4 Upper - Intermediate mặt mũi nó thế nào, lý thuyết cũng như bài tập nó ra sao rồi haz. Do zậy mình sẽ lướt qua Intro nhá...


TÀI LIỆU HỌC TẬP

1/ SÁCH MARKET LEADER 4 UPPER - INTERMEDIATE (GỌI LÀ COURSE BOOK)
2/ SÁCH GIẢI PHẦN BÀI HỌC (GỌI LÀ TEACHER BOOK)
3/ SÁCH GIẢI PHẦN BÀI TẬP PRACTICE FILE (GỌI LÀ PRACTICE FILE)
4/ CD-ROM LISTENING (GỌI LÀ AUDIO PHẦN NGHE)


5/ BÀI DỊCH PHẦN READING (GỌI LÀ BÀI DỊCH PHẦN READING ^^)
LINK TẢI CÁC TÀI LIỆUPractice File (Xem đáp án từ trang 90)https://copy.com/Wxjpuub3Uw7g
Audio Listening:
Bài dịch Reading: https://copy.com/sUJMGsq03BHg