Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

PowerPoint: Thuế giá trị gia tăng

bình luận
Tham gia trao đổi, thảo luận về luận văn, SPSS trên nhóm Facebook: https://goo.gl/HRv6x5

SƠ LƯỢC


Thuế GTGT là sắc thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không trùng lặp 
Thuế GTGT có tính trung lập kinh tế cao
Thuế GTGT là sắc thuế thuộc loại thuế gián thu
Thuế GTGT có tính chất lũy thoái so với thu  nhập 
Thuế GTGT có tính lãnh thổ, đối tượng chịu thuế là người tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia


PREVIEW

DOWNLOAD

(Click vào 1 trong các hình bên dưới để tải tài liệu)