Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

PowerPoint: Thuế tiêu thụ đặc biệt

bình luận
Tham gia trao đổi, thảo luận về luận văn, SPSS trên nhóm Facebook: https://goo.gl/HRv6x5

SƠ LƯỢC


- Thuế TTĐB là loại thuế gián thu .
- Thu vào các hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (là hàng hóa, dịch vu không thiết yếu, thậm chí là xa xỉ đối với đại bộ phận dân cư hiện nay) theo danh mục do Nhà nước qui định.
- Đặc điểm: mức thuế suất cao nhằm điều tiết thu nhập của những người có thu nhập cao, đảm bảo công bằng xã hội


PREVIEW

DOWNLOAD

(Click vào 1 trong các hình bên dưới để tải tài liệu)