Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

PowerPoint: Thuế xuất nhập khẩu

bình luận
Tham gia trao đổi, thảo luận về luận văn, SPSS trên nhóm Facebook: https://goo.gl/HRv6x5

SƠ LƯỢC


Thuế xuất nhập khẩu là một loại thuế gián thu đánh trực tiếp vào các loại hàng hóa giao thương qua biên giới các quốc gia hoặc một nhóm các quốc gia.
Nguồn thuế này có vai trò:
- Huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước
- Lá chắn bảo hộ nền sản xuất trong nước
- Là công cụ tái phân phối thu nhập giữa người sản xuất và người tiêu dùng  trong nước
- Thu hút đầu tư nước ngoài


PREVIEW

DOWNLOAD

(Click vào 1 trong các hình bên dưới để tải tài liệu)