Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Giáo trình môn Nghiên cứu Marketing - Marketing Research

bình luận
Tham gia trao đổi, thảo luận về luận văn, SPSS trên nhóm Facebook: https://goo.gl/HRv6x5

GIỚI THIỆU

Có bao giờ bạn lấy làm lạ khi biết rằng cùng một loại sản phẩm và có cùng công dụng mà người ta thích sản phẩmnày hơn sản phẩm khác? 

Có khi nào bạn tự hỏi làm thế nào để người kinh doanh biết được khách hàng muốn thay thế sản phẩm mà hiện tại họ tiêu dùng bởi một sản phẩm trong tương lai có công dụng nhiều hơn, chất lượng tốt hơn... 

Một trong những công cụ chính để phát hiện nhu cầu và sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng, và qua đó trả lời những câu hỏi được đặt  ra ở trên là thực hiện việc nghiên cứu marketing. Nghiên cứu marketing giúp cho người lập kế hoạch chiến lược và tác nghiệp trong lĩnh vực marketing có những thông tin cần thiết để hoạch định và đưa ra những quyết định phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Vấn đề đặt ra là cần phải hiểu rõ nghiên cứu marketing là gì, tại sao chúng ta phải tiến hành hoạt động nghiên cứu marketing và tiến trình nghiên cứu marketing sẽ thực hiện như thế nào?

XEM TRƯỚC

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH


Nội dung của giáo trình gồm 9 chương như sau:

Chương 1 - Những vấn đề cơ bản của Nghiên cứu Marketing
Chương 2 - Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu
Chương 3 - Các phương pháp thu thập dữ liệu
Chương 4 - Các thang đo lường
Chương 5 - Thiết kế công cụ thu thập dữ liệu
Chương 6 - Tổ chức thu thập dữ liệu
Chương 7 - Chuẩn bị dữ liệu và xử lý dữ liệu
Chương 8 - Phân tích và diễn giải dữ liệu
Chương 9 - Đánh giá kết quả và tổ chức bộ phận marketing

TẢI VỀ(Click vào 1 trong các hình bên dưới để tải tài liệu)